سوابق و فعالیت‌های اندیشکده آبادی

عنوان پروژه شرکت همکار کارفرما
تهیه سند راهبردی طرح توسعه حرم حضرت زینب سلام الله علیها شرکت مهندسی مشاور فرامکان ستاد بازسازی عتبات
عنوان پروژه شرکت همکار کارفرما
طراحی یادمان شهدای تپه الله اکبر سنندج ----------- ستاد راهیان نور کل کشور
عنوان پروژه شرکت همکار کارفرما
طرح جامع امامزاده داوود ----------- اداره اوقاف
عنوان پروژه شرکت همکار کارفرما
تدوین الگوی جهانی شدن شهر مشهد مقدس ----------- شهرداری مشهد
عنوان پروژه شرکت همکار کارفرما
طرح برنامه‌ریزی، طراحی شهری و طرح معماری برآمده از الگوی مسکن ایرانی- اسلامی در محله مسکونی نفرآباد مجاور حرم حضرت عبدالعظیم (ع) شرکت مهندسی مشاور بنیان رازی‌گری شهری سازمان نوسازی شهر تهران
عنوان پروژه شرکت همکار کارفرما
تأسیس و راه اندازی نهاد توسعه محله تدوین و اجرای سند مشارکتی بازآفرینی در محله جزیره بهشتی (قلم‌گوده) بندر انزلی شرکت مهندسی مشاور دیارگاه شرکت بازآفرینی شهری ایران