نشست های اندیشکده آبادی

در راستای هم‌اندیشی و تضارب آرای صاحب‌نظران و اندیشمندان حوزه‌های تخصصی مرتبط با شهر، اندیشکده آبادی نشست‌های تخصصی و علمی برگزار می‌کند. این برنامه‌ها متناسب با اقتضای زمان، تصمیمات کلان نظام مدیریت شهری و شهرسازی، پارادایم‌های روزآمد و دوره‌های مختلف شوراها و شهرداری‌ها برگزار می‌شود.